Konfirmation

Konfirmandundervisning i Lolland- Falster Kirken 

Undervisningsplan:

Konfirmandundervisningen omhandler følgende emner:

   • Troslære:
      • Trosbekendelsen
         • Artikel 1-2-3
      • Nådemidlerne
         • Ordet
         • Dåben
         • Nadveren
      • De ti bud
      • Fadervor
   • De helliges fællesskab
      • Kirkens historie
      • Hvad vil det sige at være luthersk?
   • Loven og Evangeliet
      • Frelse eller fortabelse
      • Nåde eller fordømmelse
   • Bøn og Bibellæsning
      • Hvad er bøn?
      • Kan man bede forkert?
      • Hvordan kommer jeg i gang?
   • Ung og kristen
      • Fristelser – hvad er rigtigt og hvad er forkert?
      • Forelskelse – kærlighed – ægteskab – sex
      • Hvad gør jeg når det er svært at være ung og kristen?
      • Kristne fællesskaber – hvorfor er det vigtigt for mig?

Lidt om undervisningen:

De ovennævnte emner har forskellig fylde. Vi vil derfor mixe emnerne, alt efter hvor meget tid der er ved de enkelte samlinger og hvordan ”dagsformen” er.

Vi vil kombinere undervisningen, så vi nogle gange er to undervisere og andre gange skiftes vi.

Vi forventer, at evangelieundervisningen sker ved, at konfirmanderne er med til nogle gudstjenester i Lolland-Falster Kirken. Derudover har vi besluttet, at undervisningen og selve konfirmationen ikke skal indeholde overhøring af udenadslære. Vi planlægger en forkyndende og dialogbaseret undervisning.

Marianne og Ivan Jakobsen