Omsorgsbesøg

Repræsentanter fra menighedsledelsen ønsker at komme på omsorgsbesøg hos medlemmerne ca. 1 gang årligt. Besøgene har til formål, at det enkelte medlem får mulighed for at komme med ris/ros og gode ideer til Lolland-Falster Kirken og dens ledelse, ligesom personlige forhold kan drøftes.

Menighedsledelsen udsender et oplæg til besøget, der typisk varer 1-1½ time.