Medlemskab

Det er ikke nødvendigt at være medlem af Lolland-Falster Kirken for at deltage i gudstjenesterne.

Som medlem kan optages enhver, der er døbt med den kristne dåb og er fyldt 18 år, og som ønsker at tilslutte sig Lolland-Falster Kirkens formål og vedtægter i ord og handling.

Det koster kr. 100,- om året at være medlem.

Klik Her for at udskrive en medlemsblanket, som du skal aflevere til én fra menighedsledelsen. Derefter vil menighedsledelsen behandle din ansøgning.

Er du i tvivl om, hvorvidt du vil være medlem, anbefaler vi, at du følger gudstjenesterne i en periode, hvorefter du har et bedre beslutningsgrundlag. I denne periode er du også velkommen til at drøfte dine overvejelser med én fra menighedsledelsen.